Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố Danh mục TTHC mới ban hành thuộc lĩnh vực người có công thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp huyện và các cơ quan cấp tỉnh.
False 8778Ngày cập nhật 13/04/2018

Ngày 04/4/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định só 732/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực người có công được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp huyện và đến các cơ quan cấp tỉnh (chi tiết nội dung xem tại file đính kèm)./.

Tập tin đính kèm:
Hoàng Yến
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 3.795