Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố 04 TTHC được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
False 12608Ngày cập nhật 23/04/2021

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 công bố 04 TTHC được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Cụ thể, 04 TTHC được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế là: Cấp mới Giấy phép lái xe; Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp; Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp; Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký và thay thế các thủ tục hành chính tương ứng đã được công bố tại Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế.

www.thuathienhue.gov.vn
Lê Minh Huân
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.131.008
Truy cập hiện tại 9.277