Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố 10 TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội )
False 8072Ngày cập nhật 23/04/2021

Ngày 20/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 870/QĐ-UBND công bố 02 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, 06 TTHC sửa đổi, bổ sung và 02 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Cụ thể, Danh mục TTHC mới ban hành (02 TTHC): Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể; Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể.

Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung (06 TTHC): Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động; Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp.

Danh mục TTHC bị bãi bỏ (02 TTHC): 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp.

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế: Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.

www.thuathienhue.gov.vn
Lê Minh Huân
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.130.858
Truy cập hiện tại 9.224