Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chủ tịch phường tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng chuyển thành công chức từ 01/7/2021
False 7911Ngày cập nhật 20/04/2021

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 32/2021/NĐ-CPNghị định 33/2021/NĐ-CP và Nghị định 34/2021/NĐ-CP quy định về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, cùng có hiệu lực thi hành từ 29/3/2021.

Theo đó, từ ngày 01/7/2021, Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường, công chức cấp xã ở phường được bầu hoặc tuyển dụng trước ngày 01/7/2021 được chuyển thành công chức làm việc tại phường đang công tác; trường hợp chuyển sang vị trí việc làm mới thì công chức phải bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp vị trí việc làm đó.

Cụ thể:

- Đối với thành phố Hà Nội: Chủ tịch UBND quận, thị xã ban hành quyết định chuyển công chức cấp xã đang làm việc tại UBND phường thành công chức do UBND quận, thị xã quản lý.

- Đối với TP.HCM: Chủ tịch quận, Chủ tịch thành phố thuộc TP.HCM ban hành quyết định chuyển cán bộ, công chức cấp xã đang làm việc tại UBND phường thành công chức thuộc biên chế của UBND quận, thành phố thuộc TP.HCM.

- Đối với Đà Nẵng: Chủ tịch quận ban hành quyết định chuyển công chức cấp xã đang làm việc tại UNBD phường thành công chức thuộc biên chế UBND quận.

Nguồn: thukyphapluat.vn

Trần Thị Khải Minh
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.132.307
Truy cập hiện tại 702