Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thừa Thiên Huế nằm trong TOP 10 tỉnh dẫn đầu toàn quốc về PAPI năm 2020
False 7105Ngày cập nhật 19/04/2021

Sáng 14/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020, do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Việt Nam chủ trì tổ chức. Thừa Thiên Huế xếp thứ 10/63 tỉnh, thành, thuộc nhóm cao nhất toàn quốc.

Giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

 

Theo đó, năm 2020, điểm tổng hợp chỉ số PAPI của Thừa Thiên Huế đạt 44,53 điểm, xếp thứ 10/63 tỉnh, thành phố. Trong đó các chỉ số: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở 5,04; công khai minh bạch 5,47; Trách nhiệm giải trình với người dân 5,03; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công 7,32; Thủ tục hành chính công 7,41; Cung ứng dịch vụ công 7,33; Quản trị môi trường 3,94; Quản trị điện tử 2,99. (Trong 8 chỉ số thành phần thì Thừa Thiên Huế có 4 chỉ số thuộc nhóm cao nhất toàn quốc gồm: Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Cung ứng dịch vụ công; Quản trị môi trường; Quản trị điện tử).

Để duy trì vị trí xếp hạng chỉ số PAPI của tỉnh Thừa Thiên Huế trong nhóm cao nhất toàn quốc. Năm 2020, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết tốt các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực liên quan đến người dân như: chứng thực, xác nhận của chính quyền, đất đai, cấp giấy phép xây dựng, các thủ tục hành chính cấp xã...; tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức đã được quy định trong khâu hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

Thực hiện niêm yết công khai các TTHC đã được UBND tỉnh công bố tại trụ sở, trên Cổng thông tin điện tử và tại nơi đông người; đa dạng hóa hình thức niêm yết để thuận tiện cho việc tìm hiểu, tra cứu của cá nhân, tổ chức khi đến giải quyết các TTHC. Thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với với các trường hợp trễ hạn hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân; đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm của cán bộ, công chức để xảy ra tình trạng chậm trễ hồ sơ, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh việc phối hợp tập huấn công tác cải cách hành chính và quy trình tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả giải quyết TTHC cho công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả ở cấp xã. Chú trọng hơn nữa về kỹ năng tiếp xúc với người dân, tổ chức trong thực thi công vụ và năng lực thừa hành các nhiệm vụ được giao trong xử lý thủ tục hành chính và cung ứng dịch vụ công cho người dân, thực hiện tốt phương châm “Thân thiện - Đơn giản - Đúng hẹn” mà lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân các cấp, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh đề ra…

PAPI là công cụ phản ánh hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật liên quan đến người dân, với sự tham gia của người dân trong giám sát hiệu quả hoạt động của chính quyền, được thực hiện từ bên ngoài khu vực Nhà nước lớn nhất ở Việt Nam hiện nay. Trong suốt 12 năm qua, có tới 146.233 lượt người dân được chọn ngẫu nhiên trên phạm vi toàn quốc đã tham gia đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công ở nhiều lĩnh vực cụ thể.

Nghiên cứu PAPI đã đi qua hai nhiệm kỳ chính quyền các cấp (2011-2016 và 2016-2021). Vì vậy, dữ liệu PAPI giúp chính quyền các cấp nhìn lại xu thế hiệu quả quản trị qua 10 năm, đồng thời gợi nhắc những dư địa cần tiếp tục cải thiện nhằm củng cố niềm tin của người dân vào chính quyền các cấp, tạo điều kiện để người dân phát huy tiềm năng trong quá trình phục hồi và phát triển bền vững sau đại dịch Covid-19.

 

Trích nguồn: www.thuathienhue.gov.vn
Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.350
Truy cập hiện tại 3.899