Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố 04 danh mục TTHC mới ban hành, 04 danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung và 07 danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao
False 7676Ngày cập nhật 09/04/2021

Ngày 03/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 717/QĐ-UBND Công bố 04 danh mục TTHC mới ban hành, 04 danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung và 07 danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể:

Danh mục TTHC mới ban hành Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn (04 TTHC): Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương); Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) ; Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu; Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu.

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Văn hóa (04 TTHC): Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke; Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường; Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke ; Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường.

Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ (07 TTHC): Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương; Thủ tục cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương; Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương; Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu; Thủ tục chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ 07 TTHC trong lĩnh vực Nghệ thuật Biểu diễn có số thứ tự từ 29 đến 35 tại điểm A4 và Thay thế 04 TTHC lĩnh Vực văn hóa cơ sở có số thứ tự 38 đến 41 tại điểm A5 mục A phần II ban hành kèm theo Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

www.thuathienhue.gov.vn

Lê Minh Huân
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.138.323
Truy cập hiện tại 3.348