Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
False 7140Ngày cập nhật 07/04/2021

Ngày 05/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 công bố 02 danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế gồm:

STT

Tên thủ tục

hành chính

(Mã số TTHC)

Thời hạn giải quyết

Địa điểm và Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

1

Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện cấp)

(1.000903)

05 ngày làm việc

Nộp trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện

- Tại thành phố Huế, TX Hương Trà, Hương Thủy:

+ Từ 01 đến 03 phòng: 4.000.000 đồng/giấy.

+ Từ 04 đến 05 phòng: 6.000.000 đồng/giấy.

+ Từ 06 phòng trở lên: 12.000.000 đồng/giấy.

- Tại các khu vực khác:

+ Từ 01 đến 03 phòng: 2.000.000 đồng/giấy.

+ Từ 04 đến 05 phòng: 3.000.000 đồng/giấy.

+ Từ 06 phòng trở lên: 6.000.000 đồng/giấy.

2

Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện cấp)

(1.000831)

04 ngày làm việc

- Tại thành phố Huế, TX Hương Trà, TX Hương Thủy: 2.000.000 đồng/phòng, nhưng tổng mức thu không quá 12.000.000 đồng/giấy phép/lần thẩm định.

- Tại các khu vực khác:

1.000.000 đồng/phòng, nhưng tổng mức thu không quá 6.000.000 đồng/giấy phép/lần thẩm định.

- Mức thu phí thẩm định đối với trường hợp thay đổi chủ sở hữu là 500.000 đồng/giấy.

 

 

Trần Thị Khải Minh
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.095.818
Truy cập hiện tại 98