Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố 14 TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
False 9189Ngày cập nhật 08/02/2021

Ngày 05/02/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 325/QĐ-UBND Công bố 14 TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

Lĩnh vực thi đua, khen thưởng (04 TTHC): Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị ; Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề; Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất; Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.

Lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo (10 TTHC): Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng; Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng; Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung; Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã; Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã; Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung; Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã; Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác; Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung; Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

www.thuathienhue.gov.vn
Lê Minh Huân
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.095.810
Truy cập hiện tại 94