Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chuỗi khối là gì?
False 6371Ngày cập nhật 01/02/2021

Chuỗi khối, như tên gọi, là một chuỗi dữ liệu phân tán trên mạng, gồm các khối thông tin được liên kết với nhau bằng mã hóa và mở rộng theo thời gian. Vì mã hóa nên bảo mật. Vì phân tán nên không ai có thể kiểm soát toàn bộ. Vì liên kết nên bất cứ sự sửa đổi nào đều để lại dấu vết, chống chối bỏ. Vì tất cả yếu tố như vậy nên bảo đảm sự an toàn, tin cậy và minh bạch.

 
Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.503.198
Truy cập hiện tại 691