Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Từ ngày 5/1/2021: Trung tâm Phục vụ Hành công tỉnh tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp, cấp đổi Chứng minh nhân dân
False 9931Ngày cập nhật 15/01/2021

Sáng 05/1/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 60/UBND-HCC về việc triển khai cấp Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp, cấp đổi Chứng minh nhân dân tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh từ ngày 05/01/2021 để bố trí cán bộ tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân lưu động theo Kế hoạch của Công an tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh có văn bản thông báo đến công dân, tổ chức để biết và thực hiện; các Trung tâm Hành chính công cấp huyện tiếp tục duy trì tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký cấp, cấp đổi Chứng minh nhân dân cho người dân có nhu cầu cấp thiết. Bên cạnh đó, Công an tỉnh khẩn trương rà soát, xây dựng danh mục thủ tục hành chính, quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp Căn cước công dân đưa vào giải quyết tại các Trung tâm để trình UBND tỉnh phê duyệt, áp dụng./.

www.thuathienhue.gov.vn
Lê Minh Huân
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.992.567
Truy cập hiện tại 5.470