Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Công bố 02 TTHC trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
False 13747Ngày cập nhật 15/01/2021

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 14/QĐ-UBND phê duyệt công bố 02 TTHC trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể:

 

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (02 TTHC): Cấp Giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ; Cấp Giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bổ sung 02 TTHC này vào Danh mục TTHC trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường tại Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

www.thuathienhue.gov.vn

 

Lê Minh Huân
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.666.075
Truy cập hiện tại 2.603