Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc công nhận Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020
False 12931Ngày cập nhật 15/01/2021

Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Kết quả đánh giá, xếp hạng  mức độ chính quyền điện tử cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020, cụ thể:

1. Xếp hạng mức độ điều kiện sẵn sàng Chính quyền điện tử cấp huyện

STT

Tên đơn vị

Điểm tối đa

Số điểm không đưa vào đánh giá

Số điểm tối đa cần thực hiện

Số điểm thực hiện

Tỷ lệ thực hiện

Số điểm  thực hiện được quy đổi

Xếp hạng hạng Mức độ Điều kiện sẵn sàng CQĐT

1

UBND huyện Nam Đông

50

0

50

50,00

100%

50

I

2

UBND huyện Quảng Điền

50

0

50

49,01

98%

49,01

I

3

UBND huyện A Lưới

50

0

50

48,93

98%

48,93

I

4

UBND huyện Phú Lộc

50

0

50

48,82

98%

48,82

I

5

UBND thị xã Hương Trà

50

0

50

47,77

96%

47,77

I

6

UBND huyện Phú Vang

50

0

50

45,95

92%

45,95

I

7

UBND thị xã Hương Thủy

50

0

50

45,71

91%

45,71

I

8

UBND thành phố Huế

50

2

48

42,63

89%

44,41

II

9

UBND huyện Phong Điền

50

0

50

43,51

87%

43,51

II

 

2. Xếp hạng mức độ kết quả Chính quyền điện tử cấp huyện

STT

Tên đơn vị

Điểm tối đa

Số điểm không đưa vào đánh giá

Số điểm tối đa cần thực hiện

Số điểm thực hiện

Tỷ lệ thực hiện

Số điểm  thực hiện được quy đổi

Xếp hạng  Mức độ Kết quả CQĐT

1

UBND huyện Nam Đông

100

8

92

78,53

85,36%

85,36

II

2

UBND huyện Phú Vang

100

8

92

75,81

82,40%

82,40

III

3

UBND huyện A Lưới

100

8

92

75,41

81,96%

81,96

III

4

UBND thị xã Hương Trà

100

8

92

74,29

80,76%

80,76

III

5

UBND thị xã Hương Thủy

100

8

92

70,44

76,57%

76,57

IV

6

UBND huyện Phong Điền

100

8

92

69,67

75,73%

75,73

IV

7

UBND thành phố Huế

100

8

92

67,00

72,83%

72,83

IV

8

UBND huyện Quảng Điền

100

8

92

66,82

72,63%

72,63

IV

9

UBND huyện Phú Lộc

100

8

92

61,32

66,66%

66,66

Chưa đạt

 

3. Xếp hạng mức độ trong thực hiện các tiêu chí có tính đặc thù

STT

Tên đơn vị

Điểm tối đa

Số điểm không đưa vào đánh giá

Số điểm tối đa cần thực hiện

Số điểm thực hiện

Tỷ lệ thực hiện

Số điểm  thực hiện được quy đổi

Xếp hạng  Mức độ đối với các tiêu chí đánh giá có tính đặc thù

1

UBND huyện Nam Đông

100

0

100

100,00

100%

100

I

2

UBND huyện A Lưới

100

0

100

99,62

100%

99,62

I

3

UBND thị xã Hương Trà

100

0

100

98,76

99%

98,762

I

4

UBND huyện Phú Vang

100

0

100

94,72

95%

94,72

I

5

UBND huyện Phú Lộc

100

3

97

91,21

94%

94,03247

I

6

UBND thị xã Hương Thủy

100

0

100

93,56

94%

93,56

I

7

UBND thành phố Huế

100

0

100

90,79

91%

90,7915

I

8

UBND huyện Quảng Điền

100

0

100

88,60

89%

88,6

II

9

UBND huyện Phong Điền

100

0

100

85,74

86%

85,74

II

 

 

4. Mức độ thực hiện chung của Khối UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế năm 2020

STT

Tên đơn vị

Số điểm tối đa cần thực hiện

Số điểm thực hiện

Tỷ lệ thực hiện

1

UBND huyện Nam Đông

178

178,00

100%

2

UBND huyện A Lưới

178

174,55

98%

3

UBND thị xã Hương Trà

178

171,41

96%

4

UBND huyện Phú Lộc

175

163,51

93%

5

UBND huyện Phú Vang

178

165,87

93%

6

UBND thị xã Hương Thủy

178

162,97

92%

7

UBND huyện Quảng Điền

177

160,69

91%

8

UBND thành phố Huế

167

145,44

87%

9

UBND huyện Phong Điền

178

153,08

86%

 

 

 

(có file đính kèm)./.

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 1.816