Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hệ thống quy trình ISO 9001:2015 lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng áp dụng tại huyện Nam Đông
False 13579Ngày cập nhật 04/09/2020

Ngày 24 tháng 8 năm 2020, UBND huyện đã sửa đổi bổ sung các quy trình ISO 9001:2015 thuộc lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng áp dụng tại huyện Nam Đông.

Chi tiết tại File kèm theo./. 

Tập tin đính kèm:
dctuan-Thanh tra huyện Nam Đông
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.735.559
Truy cập hiện tại 526