Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hệ thống quy trình ISO 9001:2015 lĩnh vực xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo áp dụng tại huyện Nam Đông
False 11789Ngày cập nhật 04/09/2020

Ngày 24 tháng 8 năm 2020, UBND huyện đã sửa đổi bổ sung các quy trình ISO 9001:2015 thuộc các lĩnh vực lĩnh vực xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo áp dụng tại huyện Nam Đông.

 

Chi tiết hơn tại file kèm theo./. 

Tập tin đính kèm:
dctuan-Thanh tra huyện Nam Đông
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.735.504
Truy cập hiện tại 501