Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ngày 15/8/2017 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 34/2020/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 65/2017/QĐ-UBND
False 14337Ngày cập nhật 25/07/2020

Ngày 15/8/2017 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 34/2020/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 65/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnhqua đó đã sửa đổi bổ sung một số nội dung liên quan đến các công trình được miễn giấy phép xây dựng, điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng, điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, diện tích tối thiểu của khu đất xây dựng, quy mô, kết cấu công trình cấp giấy phép xây dựng có thời hạn và bãi bỏ Khoản 3 Điều 7Khoản 4 Điều 10 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Tập tin đính kèm:
Phạm Tấn Quý
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.138.538
Truy cập hiện tại 3.531