Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI UBND XÃ HƯƠNG XUÂN VÀ UBND XÃ HƯƠNG HỮU
False 13630Ngày cập nhật 19/07/2020
HÌNH ẢNH LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN KIỂM TRA

Trong 02 ngày 15 - 16 tháng 7 năm 2020, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của huyện đã tiến hành kiểm tra thực tế trong việc tổ chức, triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại UBND xã Hương Xuân và UBND xã Hương Hữu

 

 .

Kết thúc kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã có biên bản đánh giá cụ thể những việc đã làm được và nêu ra những tồn tại và hạn chế để các đơn vị kịp thời khắc phục trong thời gian tới.

Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.046