Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số là gì?
False 10468Ngày cập nhật 07/07/2020
Điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số: 1. CKS được tạo ra trong thời gian chứng thư số có hiệu lực và kiểm tra được bằng khóa công khai ghi trên CTS đó. 2. CKS được tạo ra bằng việc sử dụng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai ghi trên chứng thư số do một trong các tổ chức sau đây cấp: a) Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực cks quốc gia; b) Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực cks chuyên dùng Chính phủ; c) Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực cks công cộng; d) Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực cks chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho cks chuyên dùng. 3. Khóa bí mật chỉ thuộc sự kiểm soát của người ký tại thời điểm ký.

 

Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.986.389
Truy cập hiện tại 2.900