Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ở Việt Nam có mấy tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số?
False 11354Ngày cập nhật 07/07/2020

Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số bao gồm:

1. “Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng” là tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các hoạt động công cộng. Hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng là hoạt động kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật.

2. “Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng” là tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các hoạt động chuyên ngành hoặc lĩnh vực, có cùng tính chất hoạ

 

Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.986.303
Truy cập hiện tại 2.866