Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
False 12586Ngày cập nhật 17/12/2019

Ngày 04 tháng 12 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 3114/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế. Đồng thời Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Công văn số 1187/UBND-TTr ngày 13 tháng 12 năm 2019 để chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định.

 

 

Quyết định số 3114/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và đã thay thế hoàn toàn thủ tục hành chính số 05 “giải quyết tố cáo” quy định tại Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế.

Toàn văn Quyết định (TTHC, biểu mẫu) được đăng tải tại file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 3.765