Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Về việc công bố kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn năm 2019
False 15188Ngày cập nhật 12/12/2019

Ngày 06/12/2019, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1221/QĐ-UBND về việc công bố kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn năm 2019.

- Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các cơ quan: 04 cơ quan xếp loại Rất tốt; 07 cơ quan xếp loại Tốt; 01 cơ quan xếp loại Khá và 01 cơ quan xếp loại Trung bình.

- Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của UBND các xã, thị trấn: 05 xã xếp loại Tốt; 03 xã, thị trấn xếp loại Khá và 03 xã xếp loại Trung bình.

(Chi tiết theo Quyết định đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.342.706
Truy cập hiện tại 12