Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Về việc công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2019
False 16225Ngày cập nhật 12/12/2019

Ngày 06/12/2019, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1220/QĐ-UBND về việc công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2019.

Trong tổng số 11 xã, thị trấn được đánh giá, xếp loại có: 03 xã được xếp loại Xuất sắc; 01 xã xếp loại Tốt; 05 xã, thị trấn xếp loại Khá và 02 xã xếp loại Trung bình (Chi tiết theo Quyết định đính kèm)./.

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.113