Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện năm 2019
False 16107Ngày cập nhật 12/12/2019

Ngày 06/12/2019, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1219/QĐ-UBND về việc công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện năm 2019.

Trong tổng số 13 cơ quan chuyên môn cấp huyện được đánh giá, xếp loại, có 07 cơ quan được đánh giá, xếp loại xuất sắc; 02 cơ quan được đánh giá, xếp loại tốt; 03 cơ quan xếp loại khá và 01 cơ quan xếp loại Trung bình (Chi tiết theo Quyết định đính kèm)./.

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.086