Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giải quyết tố cáo
False 12554Ngày cập nhật 06/12/2019

Ngày 04 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 3114/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế.

 

Theo Quyết định này, có 01 TTHC được thay thế trong lĩnh vực Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cụ thể như sau:

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

01

Thủ tục giải quyết tố cáo

- 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo.

- Đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày.

- Đối với vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày.

Văn phòng UBND&HĐND cấp huyện

Không có

- Căn cứ Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018;

- Căn cứ Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và  biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo;

 

    (Chi tiết có văn bản kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Nhật Linh
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.474.573
Truy cập hiện tại 596