Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

UBND tỉnh phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh
False 12351Ngày cập nhật 03/12/2019

Ngày 25 tháng 11 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2991/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ, quy trình điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

 

Theo Quyết định này, có 03 TTHC được đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công cấp huyện, cụ thể như sau:

stt

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

 giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí (đồng)

Tên VBQPPL quy định TTHC

I

Lĩnh vực cấp, quản lý Chứng minh nhân dân

1

Thủ tục cấp đổi Chứng minh nhân dân

07 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công cấp huyện

- Đối với các phường thuộc thành phố Huế: 10.000 đồng/lần đổi.

- Đối với các khu vực còn lại: 5.000 đồng/lần đổi.

Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính  về chứng minh nhân dân;

2

Thủ tục cấp lại Chứng minh nhân dân

10 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công cấp huyện

- Đối với các phường thuộc thành phố Huế: 10.000 đồng/lần cấp.

- Đối với các khu vực còn lại: 5.000 đồng/lần cấp.

Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính  về chứng minh nhân dân;

3

Thủ tục cấp mới

Chứng minh nhân dân

07 ngày làm việc

Trung tâm Hành chính công cấp huyệntiếp nhận hồ sơ, hoàn thiện và chuyển hồ sơ đến Phòng CSQLHC về TTXH - Công an tỉnh để hoàn chỉnh đóng dấu chữ ký, dấu nổi; Dán ép CMND

Miễn thu lệ phí

Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính  về chứng minh nhân dân;

 
     (Chi tiết có văn bản kèm theo)./.
Tập tin đính kèm:
Nhật Linh
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.451.653
Truy cập hiện tại 7.612