Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Khảo sát ISO 9001:2008
False 16346Ngày cập nhật 13/03/2017

UBND huyện thực hiện gửi Phiếu khảo sát lấy ý kiến của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh về tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Phiếu khảo sát lấy ý kiến của UBND các xã, thị trấn gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện trước ngày 17/3/2017 để tổng hợp báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế 

Tập tin đính kèm:
Ban Chỉ đạo ISO huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.753.028
Truy cập hiện tại 1.475