Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hướng dẫn sử dụng phần mềm NetSetMan để thay đổi địa chỉ IP và địa chỉ DNS
False 20313Ngày cập nhật 18/10/2016

NetSetMan cho phép dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa 6 cấu hình mạng khác nhau, mỗi cấu hình bao gồm các thông tin về địa chỉ IP, Subnet Mask, Gateway, DNS, tên máy tính, DNS Domain, WINS Server, máy in mặc định, kịch bản chạy mặc định. Chương trình sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng việc lưu trữ các cấu hình này, mỗi khi bạn cần chuyển đổi, thay vì làm bằng tay điều chỉnh từng thông số đối với từng card mạng trong Windows, bạn có thể chỉ bằng 2 click là để thực hiện công việc đó.

Sau khi cài đặt, tiến hành thiết lập SET1 như sau:

Thiết lập SET2 như sau:

Khi muốn sử dụng DNS nào thì chỉ cần Activate DNS đó lên

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.131.183
Truy cập hiện tại 103