Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Tập huấn phần mềm dùng chung cho UBND các xã, thị trấn
False 13817Ngày cập nhật 24/01/2015

Ngày 20/01/2015, UBND huyện tổ chức lớp tập huấn sử dụng các phần mềm dùng chung cho các cơ quan đơn vị trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.

 

 

 

Tham dự lớp tập huấn có hơn 40 cán bộ, công chức làm công tác Văn phòng – Thống kê, cán bộ làm công tác văn thư và lãnh đạo của các đơn vị. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được hướng dẫn sử dụng các phần mềm như phần mềm theo dõi ý kiến chỉ đạo và ban hành văn bản, phần mềm quản lý văn bản và điều hành; phần mềm đăng ký lịch họp và phát hành giấy mời qua mạng. Thông qua đó các đơn vị sẽ thực hiện tốt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tiết kiệm thời gian, kinh phí và quản lý công việc khoa học hơn.

Kết thúc buổi tập huấn, học viên đã nắm bắt cơ bản cách thức sử dụng được các phần mềm, đưa ra ý kiến phản hồi về một số tính năng quản lý, đề nghị bổ sung một số tính năng mới để phù hợp với công việc hiện tại.

UBND huyện giao cho Văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn cho các đơn vị về ứng dụng các phần mềm dùng chung trong thời gian tới.

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 16.150