Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Chỉ thị Về việc tăng cường trao đổi văn bản điện tử và ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
False 13401Ngày cập nhật 30/12/2014

Ngày 26/12/2014 UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 77/2014/CT-UBND về việc tăng cường trao đổi văn bản điện tử và ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện, UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các đơn vị:

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 77/2014/CT-UBND của UBND tỉnh ngày 26/12/2014 (có kèm theo Chỉ thị hoặc tải trên trang thông tin điện tử của UBND huyện tại địa chỉ http://namdong.thuathienhue.gov.vn/).

- Bố trí cán bộ tham gia đầy đủ các buổi tập huấn về CNTT mà UBND huyện triển khai.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo bằng văn bản gửi UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) để xem xét, giải quyết. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện và báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện Chỉ thị này./.

Tập tin đính kèm:
Admin
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 67