Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Quy trình ISO 9001:2008 về Quản lý, mua sắm thiết bị văn phòng
False 12049Ngày cập nhật 12/11/2014

1. MỤC ĐÍCH

Quy định trách nhiệm thực hiện công tác quản lý mạng tin học nội bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện nhằm phục vụ tốt công việc của đơn vị, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định để vận hành các phần mềm dùng chung của UBND tỉnh.

2. PHẠM VI

- Tất cả các thiết bị tin học gồm hạ tầng của Văn phòng HĐND và UBND huyện, hệ thống các máy tính, máy in và các thiết bị mạng như Switch, Hub, cáp mạng, Firewall, Modem của Văn phòng HĐND và UBND huyện. - Tất cả cán bộ, công chức, nhân viên UBND huyện.

3. THỰC HIỆN

- Bước 1: người sử dụng điền bào biểu mẫu báo hỏng gửi cán bộ chuyên môn.

- Bước 2: cán bộ chuyên môn thực hiện quá trình kiểm tra thiết bị theo quy trình đã xây dựng.

- Bước 3: đề xuất lãnh đạo thay thế.

4. HỆ THỐNG BIỂU MẪU

 

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 3.999