Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

V/v áp dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành cấp xã
False 11809Ngày cập nhật 12/11/2014

Ngày 30/09/2014, UBND huyện ban hành Công văn số 311/UBND-VP V/v áp dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành cấp xã.

Nhằm tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, từng bước thay thế dần phương pháp trao đổi văn bản truyền thống bằng phương pháp trao đổi các văn bản điện tử trên môi trường mạng trong nội bộ các cơ quan và giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện.

Trong thời gian qua UBND huyện đã tổ chức, triển khai tập huấn phần mềm Quản lý văn bản và điều hành cấp xã. Để quá trình vận hành đạt được kết quả cao UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn triển khai, phổ biến đến toàn cán bộ, nhân viên của đơn vị mình sử dụng. Thời gian áp dụng chính thức vào ngày 20/10/2014, các văn bản gửi đến UBND huyện bắt buộc phải đính kèm văn bản điện tử (Word, Excel, Pdf,…) thông qua phần mềm. Trong quá trình triển khai nếu có lỗi phát sinh liên hệ Văn phòng HĐND và UBND huyện để được hỗ trợ thêm.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng, xin cung cấp tài liệu hướng dẫn một số chức năng của phần mềm.

Tải tài liệu:

Tập tin đính kèm:
Admin
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 3.786