Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện
False 10612Ngày cập nhật 05/11/2019
Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.131.079
Truy cập hiện tại 22