Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
False 10893Ngày cập nhật 18/10/2019

Ngày 15 tháng 10 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, UBND tỉnh đã sửa đổi, bổ sung 60 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2019.

Tập tin đính kèm:
TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.079