Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nam Đông: Thông qua quy hoạch phát triển điện lực huyện giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn đến năm 2020
False 16652Ngày cập nhật 16/04/2013

Mục tiêu của đề án quy hoạch giai đoạn này là thiết kế sơ đồ phát triển điện lực để lưới điện huyện Nam Đông có đủ khả năng đáp ứng nhu cầu điện năng cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của huyện trong giai đoạn 2010-2015 xét đến năm 2020.

Nội dung chính của đề án là đánh giá khả năng cung cấp điện của nguồn, lưới điện hiện tại và tình hình tiêu thụ điện năng của huyện Nam Đông trong giai đoạn 2006-2010. Dự báo nhu cầu điện năng của huyện phù hợp với triển vọng và xu hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện Nam Đông, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp và kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của hệ thống điện toàn huyện. Đề xuất đánh giá và lựa chọn các phương án tối ưu nhằm cung cấp điện cho từng khu vực bằng các nguồn điện. Dự kiến khối lượng xây dựng, tiến độ thực hiện, vốn đầu tư và các biện pháp thực hiện. Đánh giá tính khả thi và hiệu quả đầu tư của lưới điện được thiết kế.

Để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế của huyện Nam Đông đạt tốc độ GDP tăng bình quân hàng năm là 17.22%/năm trong giai đoạn 2011-2015, 12%/năm trong giai đoạn 2016-2020 và phấn đấu đạt trên 100% số hộ dân có điện từ nay đến năm 2015, đề án đã dự báo nhu cầu phụ tải huyện Nam Đông trong các giai đoạn như sau:

Dự báo năm 2015: Công suất cực đại là 5.956MW, điện thương phẩm đạt 29.580,33MWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2011-2015 đạt 35.09%/năm. Đến 2020 công suất cực đại đạt 17.92MW, điện thương phẩm đạt 97.728,82 MWh. Tốc độ điện thương phẩm hàng năm đạt 26.74%/năm.

Để đáp ứng những mục tiêu trên, đề án đã quy hoạch lưới điện trên địa bàn huyện thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 2011-2015 xây dựng mới 18.10km đường trung thế, cải tạo 8.6km đường dây trung thế, xây dựng mới và nâng công suất 37 trạm biến áp 22/4.4kV với tổng dung lượng 4.205,0 kVA, xây dựng mới và cải tạo 36.34 km đường dây hạ thế, lắp đặt 575 công tơ. Giai đoạn 2016-2020 cải tạo 10,33km đường dây trung thế, xây dựng mới và cải tạo 18.159km đường dây hạ thế, lắp đặt 386 công tơ (trong đó có 88 công tơ ba pha).

 

Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 7.337