Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Về việc công khai lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
False 18567Ngày cập nhật 23/10/2018

Về việc công khai lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

UBND huyện Nam Đông đã triển khai thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, đến nay đã hoàn chỉnh dự thảo hồ sơ.

Nhằm đảm bảo trình tự, thủ tục trình thẩm định, phê duyệt theo quy định, đảm bảo nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện năm 2019 và đảm bảo tính dân chủ, công khai theo đúng quy định. UBND huyện công khai lấy ý kiến nhân dân, các tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

1. Hồ sơ gồm:

- Dự thảo Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Danh mục nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án năm 2019;

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, tỷ lệ 1/25.000.

2. Phương thức công khai:

- Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Nam Đông được niêm yết công khai tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện tại địa chỉ: www.namdong.thuathienhue.gov.vn

3. Thời gian công khai: 30 ngày kể từ ngày thông báo này được ban hành.

4. Tiếp nhận ý kiến góp ý: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Đông.

- Địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông;

- Điện thoại: 0234.3875513 gặp ông Phan Văn Lợi;

- Email: pvloi.namdong@thuathienhue.gov.vn.

Nội dung các văn bản liên quan đến lấy ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Nam Đông theo file đính kèm.

Trên đây là Thông báo công khai về việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của nhân dân, các tổ chức, cá nhân vào bản dự thảo./.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 124