Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2019; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 trên địa bàn huyện
False 18904Ngày cập nhật 12/10/2018

Về việc công khai lấy ý kiến nhân dân về  Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất,  chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 trên địa bàn huyện Nam Đông

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 7.088