Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công khai lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nam Đông
False 9453Ngày cập nhật 09/10/2021
Bản đồ huyện Nam Đông

Nhằm đảm bảo trình tự, thủ tục trình thẩm định, phê duyệt theo quy định, đảm bảo nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện trong năm 2022 và đảm bảo tính dân chủ, công khai theo đúng quy định. UBND huyện công khai lấy ý kiến nhân dân, các tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022,

1. Hồ sơ gồm:

- Báo cáo tóm tắt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nam Đông;

- Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong năm  2022;

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

2. Phương thức công khai:

- Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nam Đông được niêm yết công khai tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện tại địa chỉ: www.namdong.thuathienhue.gov.vn

3. Thời gian công khai: 30 ngày kể từ ngày thông báo này được ban hành.

4. Tiếp nhận ý kiến góp ý: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Đông.

- Địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông;

- Điện thoại: 0234.3875513 gặp ông Phan Văn Lợi;

- Email: pvloi.namdong@thuathienhue.gov.vn.

 

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.695.230
Truy cập hiện tại 1.426