Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai Quy hoạch Xây dựng vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050
False 7561Ngày cập nhật 03/10/2021

Thực hiện Quyết định số 2886/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. UBND huyện đã tham mưu trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện. Đến nay đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và triển khai lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Viện Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện

Phạm Thị Bích
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.131.552
Truy cập hiện tại 298