Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đề án Quy hoạch và phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
False 11956Ngày cập nhật 03/10/2021

UBND huyện đã phê duyệt Đề án số 09/ĐA-UBND ngày 28/9/2021 về Quy hoạch và phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đề án đã được Huyện Ủy Nam Đông thông qua và ban hành Nghị quyết thực hiện Quy hoạch và phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu của Đề án là Lập đầy đủ, có chất lượng các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch sử dụng đất đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh; quản lý quy hoạch đúng quy định của pháp luật; nâng cao chất lượng đô thị, xây dựng thị trấn Khe Tre đạt chuẩn “Văn minh đô thị” góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện Nam Đông đạt chuẩn “Huyện nông thôn mới”.

Tập tin đính kèm:
Phạm Thị Bích
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.131.253
Truy cập hiện tại 136