Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026
False 11713Ngày cập nhật 10/09/2021

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 (gửi kèm văn bản điện tử).

 

Các Cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, lĩnh vực phụ trách khẩn trương rà soát, nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết nêu trên đảm bảo nội dung, tiến độ yêu cầu.

Nội dung chi tiết của Nghị quyết số 99/NQ-CP có văn bản điện tử đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.697.247
Truy cập hiện tại 2.627