Tìm kiếm
Hướng dẫn quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia để tạo dữ liệu khung cho hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch
False 5221Ngày cập nhật 19/12/2020

Ngày 07/12/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 6999/BTNMT-ĐĐBĐVN  về việc quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia để tạo dữ liệu khung cho hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

Nội dung nhằm hướng dẫn cách thức khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia cho việc lập Quy hoạch các cấp theo quy định của Luật Quy hoạch.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.580.095
Truy cập hiện tại 2.931