Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nam Đông (lần 4)
False 16466Ngày cập nhật 10/10/2020
Bản đồ huyện Nam Đông

Ngày 02 tháng 10 năm 2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2528/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nam Đông.

Theo Quyết định số 2528/QĐ-UBND ngày 02/10/2020, UBND tỉnh đã phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nam Đông với các nội dung như sau:

- Bổ sung công trình, dự án: Cửa hàng xăng dầu trên tuyến đường Tỉnh lộ 14B tại xã Hương Xuân với diện tích 0,65 ha.

- Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư và đất vườn ao liền kề đất ở trong cùng một thửa đất sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Nam Đông (trừ đất nông nghiệp giao theo Nghị định số 64-CP ngày 27/9/1993), với diện tích 0,475 ha.

(cụ thể theo phụ lục đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.747.783
Truy cập hiện tại 103