Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nam Đông (lần 3)
False 17816Ngày cập nhật 07/08/2020

Ngày ngày 04/8/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1973/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nam Đông (lần 3)

Căn cứ Quyết định số 1973/QĐ-UBND, UBND tỉnh Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nam Đông với các nội dung như sau:

- Bổ sung dự án: Tuyến đường phục vụ sản xuất từ điểm đấu nối với Tỉnh lộ 14B vào khu sản xuất.

- Địa điểm: Xã Hương Xuân, huyện Nam Đông;

- Diện tích: 6,0 ha;

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.079.122
Truy cập hiện tại 560