Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định số 1739 /QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh về quy hoạch cấp nước
False 16645Ngày cập nhật 28/07/2020

Ngày 16/7/2020 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1739/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh một số nội dung Quy hoạch cấp nước tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Theo đó, Quyết định số 1739/QĐ-UBND thay đổi một số điều của Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, cụ thể:

1. Điều chỉnh Điểm a, Mục 2, của Quyết định số 869/QĐ-UBND.

2. Bổ sung nội dung vào Điểm a, Mục 3 của Quyết định số 869/QĐUBND. 

3. Điều chỉnh Điểm d, Mục 3 của Quyết định số 869/QĐ-UBND.

4. Điều chỉnh Điểm c, Mục 5 của Quyết định số 869/QĐ-UBND.

5. Điều chỉnh Điểm e, Mục 5 của Quyết định số 869/QĐ-UBND.

6. Bổ sung Điểm k, Mục 5 của Quyết định số 869/QĐ-UBND. 

7. Bổ sung thêm Điểm m, Mục 5 của Quyết định số 869/QĐ-UBND.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.079.122
Truy cập hiện tại 635