Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nam Đông
False 23806Ngày cập nhật 06/06/2020

Ngày  20 tháng 5  năm 2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1214 /QĐ-UBND về việc Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nam Đông

Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nam Đông với các nội dung như sau:

- Công trình, dự án: Nhà máy nước Thượng Long tại xã Thượng Quảng và xã Thượng Long, với diện tích 1,010 ha.

- Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư và đất vườn ao liền kề đất ở trong cùng một thửa đất sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Nam Đông (trừ đất nông nghiệp giao theo Nghị định số 64-CP ngày 27/9/1993) với diện tích 0,174 ha, cụ thể: Thị trấn Khe Tre: 0,114 ha; Xã Hương Phú: 0,040 ha; Xã Thượng Lộ: 0,010 ha; Xã Hương Lộc: 0,010 ha.

( Chi tiết theo File đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.079.122
Truy cập hiện tại 308