Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực chưa thăm dò khoáng sản Đợt 1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh
False 22838Ngày cập nhật 05/04/2020

Ngày 31 tháng 3  năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 855 /QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực chưa thăm dò khoáng sản Đợt 1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định số 855 /QĐ-UBND về việc Phê duyệt giá khởi điểm phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực chưa thăm dò khoáng sản đợt 1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

  1. Đất sét làm gạch ngói: R=5%.
  2. Đất làm vật liệu san lấp: R=3%.
  3. Cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường: R=5%.
  4. Cát nội đồng làm vật liệu xây dựng thông thường: R=5%.
  5. Đá làm vật liệu xây dựng: R=3%.
  6. Than bùn: R=1%

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.798.807
Truy cập hiện tại 79