Tìm kiếm
Chương trình Nhà vệ sinh trường học giai đoạn 2020-2021
False 16067Ngày cập nhật 27/02/2020

Ngày 24 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 525/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình Nhà vệ sinh trường học giai đoạn 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

I. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung:

Đầu tư xây mới, cải tạo nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng hệ thống nhà WC trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để đảm bảo nhu cầu sử dụng, đảm bảo sức khỏe cho học sinh và giáo viên.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Sửa chữa, nâng cấp duy tu, bảo dưỡng:

- Nhà (phòng) WC học sinh: 501 nhà (phòng), diện tích khoảng 8.537 m2.

- Nhà (phòng) WC giáo viên: 108 nhà (phòng), diện tích khoảng 1.060 m2.

b) Xây mới nhà WC nhằm đáp ứng nhu cầu:

- Nhà (phòng) WC học sinh: 88 nhà (phòng) với 451 bệ xí, diện tích khoảng 3.334 m2.

- Nhà (phòng) WC giáo viên: 131 nhà (phòng) với 368 bệ xí, diện tích khoảng 3.680 m2.

II. GIẢI PHÁP:

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của Chương trình đến với lãnh đạo các cấp, cộng đồng xã hội.

Việc triển khai Chương trình là một trong những nội dung, điều kiện quan trọng để thực hiện Đề án Trường học kiểu mẫu đáp ứng theo tiêu chí trường học hạnh phúc, trường học thông minh, trường học xanh; đảm bảo sức khỏe, điều kiện học tập tốt cho học sinh khi tham gia học tập.

2. Huy động nguồn lực xã hội tham gia vào Chương trình.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Sở Xây dựng, Viện nghiên cứu phát triển liên hệ, làm việc với các Tập đoàn, Công ty lớn về thiết bị, vật liệu xây dựng để đàm phán, đề nghị ký kết hợp đồng tài trợ cho Chương trình nhà vệ sinh của tỉnh.

3. Nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các đơn vị liên quan thường xuyên chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình theo nội dung đã được phê duyệt.

4. Xây dựng cơ chế quản lý vận hành và giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh trong quá trình sử dụng nhà WC trường học.

- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các đơn vị liên quan chỉ đạo và kiểm tra các Trường xây dựng kế hoạch, chương trình phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức của học sinh trong việc sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng nhà vệ sinh trường học.

- Hàng năm, các cơ sở giáo dục phải có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí và tiến hành bảo trì, sửa chữa nhà WC; có thể sử dụng từ các nguồn: ngân sách cấp, học phí, quỹ phát triển, nguồn xã hội hóa và từ các nguồn huy động hợp pháp khác.

- Các đơn vị trường học phải thường xuyên tuyên truyền, vận động học sinh, giáo viên nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung và ứng xử có văn hóa nơi công cộng. Thường xuyên hướng dẫn cho các em cách thức sử dụng các vật dụng, thiết bị vệ sinh (đặc biệt là thiết bị hiện đại) và nâng cao ý thức bảo vệ tài sản chung.

Thông tin cụ thể về Chương trình có file điện tử đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.580.374
Truy cập hiện tại 2.983