Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo thu hồi đất Đường sản xuất đi khe Biên thôn 6 – 7 xã Thượng Long
False 27004Ngày cập nhật 07/11/2019

Ngày 06 tháng 11 năm 2019, UBND huyện ban hành thông báo số 160/TB-UBND về Chủ trương thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ công trình: Đường sản xuất đi khe Biên thôn 6 – 7 xã Thượng Long .

Nội dung thu hồi:

-Địa điểm thu hồi đất xã Thượng Long, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa thiên Huế;

-Diện tích thu hồi: Khoảng 13.000,0 m2 (Mười ba nghìn mét vuông).

-Dự kiến bố trí tái định cư: Không.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.747.930
Truy cập hiện tại 134