Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo chủ trương thu hồi đất đường sản xuất tại xã Thượng Long
False 21813Ngày cập nhật 31/10/2019

Ngày 29 tháng 10 năm 2019, UBND huyện Nam Đông ban hành thông báo số 152/TB-UBND về chủ trương thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ công trình: Đường sản xuất thôn 4 đến đầu thôn 8 xã Thượng Long.

-Lý do thu hồi: Thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ công trình: Đường sản xuất thôn 4 đến đầu thôn 8 xã Thượng Long

-Diện tích đất thu hồi: Ước tính 12.551,0 m2 (Mười hai nghìn, năm trăm năm mươi mốt mét vuông).

-Vị trí, địa điểm: Địa bàn Thôn 4, thôn 8 xã Thượng Long, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 86