Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo chủ trương thu hồi đất tại Thôn 8 xã Thượng Long
False 20844Ngày cập nhật 30/10/2019

Ngày 29  tháng  10  năm 2019, UBND huyện Nam Đông ban hành Thông báo số 151/TB-UBND về chủ trương thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ công trình: Đường thôn 8 xã Thượng Long đi xã Thượng Nhật.

Lý do thu hồi đất:  Để thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ công trình: Đường thôn 8 xã Thượng Long đi xã Thượng Nhật trên cơ sở vận động người dân tự nguyện hiến cây, hiến đất.

Diện tích đất thu hồi: Ước tính 8.832,0 m2 (Tám nghìn, tám trăm ba mươi hai mét vuông).

Địa điểm: Thôn 8, xã Thượng Long, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 81