Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

V/v góp ý dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT
False 17960Ngày cập nhật 16/05/2019

Để đánh giá mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, nhằm góp phần nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện. UBND huyện dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia góp ý, bổ sung vào Bộ tiêu chí để ban hành chính thức (Bộ tiêu chí được đăng tải trên trang thông tin điện tử UBND huyện tại chuyên mục “Cải cách hành chính >> Công nghệ thông tin” và trên phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành).

Văn bản góp ý gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện trước ngày 23/5/2019 để tổng hợp và bổ sung vào tiêu chí, nếu quá thời gian yêu cầu mà đơn vị nào không góp ý thì xem như thống nhất với Bộ tiêu chí này./.

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.981.190
Truy cập hiện tại 786